Wereldkidz Prakticum Zeist is een openbare school voor praktijkonderwijs.

Op onze school zitten jongeren van 12 tot 18 jaar bij wie een praktische manier van leren beter past dan een theoretische manier en die soms extra zorg en begeleiding nodig hebben. Waar mogelijk, bieden wij ze dat.
In de jaren dat leerlingen bij ons op school zitten, worden ze volwassen. Het doel van ons onderwijs is dat zij zelfstandig worden en leren zichzelf te redden in de maatschappij.

Prakticum heeft ‘Samen Leren’ hoog in het vaandel staan. Voor ons is het een belangrijke voorwaarde om te komen tot kwalitatief goed onderwijs afgestemd op de behoeften van onze leerlingen.
Daarbij geeft het leren van elkaar ook plezier in ons werk. We willen een lerende organisatie zijn op alle niveaus binnen onze organisatie. ‘Samen Leren’ doen we met alle betrokkenen: leerlingen, ouders, medewerkers en partners buiten onze scholen.

Wij doen er alles aan om onze leerlingen zoveel mogelijk te leren. Het gaat daarbij niet om het systeem of de methode, maar om de leerlingen. Wat hebben zij nodig?
We kijken goed of er dingen spelen die het voor leerlingen lastig maken om te leren en wat wij kunnen doen om hen daarin te helpen.

Op deze site willen we u een beeld geven van het onderwijs op Prakticum Zeist, school voor praktijkonderwijs.
Onze school is klein en overzichtelijk. Leerlingen en ouders voelen zich er snel thuis. We vertellen u graag hoe het op onze school werkt, zodat u weet wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u en uw kind verwachten.

Op onze schoolsite leest en vindt u informatie die u daarbij nodig heeft.
- Hoe ziet bijvoorbeeld de schooltijd er voor uw kind uit?
- Hoe begeleidt de school de leerlingen?
- Aan welke regels moet iedereen zich houden?
- En wat zijn de mogelijkheden als uw kind van school komt?

Op deze en andere vragen vindt u antwoord. Wilt u meer informatie over onze school? Wilt u iets met ons bespreken over uw kind? Neemt u gerust contact met ons op voor een afspraak. Wij zien uit naar een leuke tijd met u en uw kind.

Dhr. H. van den Boorn Directeur